Profilerr

Thống kê thiết bị chơi game

Thiết bị chơi game và các thống kê cài đặt trong game của Top 648 người chơi CS2 chuyên nghiệp

Thống kê thiết bị chơi game

Thống kê cài đặt trong game

Độ nhạy

Độ phổ biến của người chơi