Tìm kiếm Steam ID

Tìm kiếm, nhận và chuyển đổi bất kỳ SteamID, SteamID3, Steam64ID, Steam Hexadecimal, customURL và Community ID

Biểu ngữ

Khám phá các hồ sơ SteamID

# Tên Cấp độ Game Giá Đã đăng ký VAC Lệnh cấm Thời gian chơi
1
Herbus doubledoor
Steam
20 0 $3.60 Th11 06, 2013 0 0 0h 0m
2
Akkāman
Steam
27 119 $1 183.96 Th11 27, 2010 0 0 0h 0m
3
Moon
Steam
91 0 $55.20 Th01 15, 2013 0 0 0h 0m
4
deko
Steam
111 0 $80.64 Th02 28, 2016 0 0 0h 0m
5
degster
Steam
52 0 $19.44 Th12 25, 2017 0 0 0h 0m
6
m0NESY
Steam
86 0 $49.68 Th11 01, 2012 0 0 0h 0m
7
starboy
Steam
100 87 $856.35 Th01 02, 2015 0 0 19538h 56m
8
M O T T O シ
Steam
36 0 $10.08 Th10 19, 2006 0 0 0h 0m
9
XANTARES;
Steam
43 36 $212.90 Th06 26, 2011 0 0 25192h 44m
10
zfg]
Steam
21 0 $3.96 Th01 21, 2007 0 0 0h 0m
11
DANK1NG
Steam
22 109 $1 015.72 Th08 27, 2014 0 0 16718h 34m
12
noobslayer
Steam
N/A 0 $0.00 N/A 0 0 0h 0m
13
Lewis Hamilton
Steam
112 0 $82.08 Th02 08, 2012 0 0 0h 0m
14
KentoN
Steam
N/A 0 $0.00 N/A 0 0 0h 0m
15
Woro2k
Steam
11 25 $281.34 Th07 04, 2019 0 0 11442h 50m
16
Jam
Steam
13 0 $1.92 N/A 0 0 0h 0m
17
torzsi
Steam
56 138 $1 086.00 Th01 01, 2017 0 0 0h 0m
18
frozen
Steam
52 0 $19.44 Th07 31, 2012 0 0 0h 0m
19
hanma
Steam
N/A 0 $0.00 N/A 0 0 0h 0m
20
reaktor
Steam
55 0 $21.60 Th04 01, 2014 0 0 0h 0m
21
s4rdinha m4fio$4
Steam
21 0 $3.96 Th11 22, 2018 0 0 0h 0m
22
Can I pet that dog?
Steam
53 61 $531.80 Th05 17, 2009 0 0 0h 0m
23
mhL
Steam
41 111 $1 348.72 Th06 13, 2014 0 0 14339h 24m
24
venenozera
Steam
23 0 $4.68 N/A 0 0 0h 0m
25
mmmmm
Steam
53 26 $233.00 Th07 16, 2007 0 0 23487h 27m
26
sss
Steam
13 0 $1.92 Th06 25, 2008 0 0 0h 0m
27
g9d
Steam
11 0 $1.44 Th09 12, 2011 0 0 0h 0m
28
h
Steam
16 0 $2.64 Th08 17, 2009 0 0 0h 0m
29
xXx
Steam
40 0 $12.00 Th02 08, 2013 0 0 0h 0m
30
Suna
Steam
8 0 $0.96 Th06 11, 2016 0 0 0h 0m
31
re8orn x LUKOIL
Steam
18 0 $3.12 Th08 04, 2015 0 0 0h 0m
32
範馬 刃牙
Steam
40 0 $12.00 Th11 18, 2009 0 0 0h 0m
33
dgt n
Steam
51 53 $216.57 Th03 12, 2015 0 0 0h 0m
34
Friede
Steam
14 45 $642.39 Th06 14, 2012 0 0 0h 0m
35
s
Steam
13 8 $41.89 N/A 0 0 8426h 11m
36
The MagiciaN
Steam
34 0 $9.11 Th05 11, 2010 0 0 0h 0m
37
xelulu
Steam
28 141 $945.72 Th11 11, 2011 0 0 21783h 3m
38
dirtydevil99
Steam
27 94 $732.69 Th01 02, 2007 0 0 15866h 31m
39
hen1
Steam
25 0 $5.40 Th12 15, 2009 0 0 0h 0m
40
twistzz
Steam
54 248 $3 297.43 Th11 17, 2009 0 0 25442h 8m
41
GuardiaN
Steam
65 0 $29.40 Th12 25, 2004 0 0 0h 0m
42
Freeman
Steam
51 118 $2 242.82 Th12 19, 2014 0 0 14539h 22m
43
Novocaine
Steam
33 0 $8.64 Th09 08, 2014 0 0 0h 0m
44
GLADIATOR
Steam
40 0 $12.00 Th11 24, 2014 0 0 0h 0m
45
walking neat
Steam
38 50 $625.62 Th02 29, 2012 0 0 0h 0m
46
ZHONG_YU
Steam
43 0 $13.80 Th05 24, 2014 0 0 0h 0m
47
xsepower
Steam
56 53 $412.06 Th09 24, 2012 0 0 17782h 57m
48
dream3r
Steam
15 0 $2.40 N/A 0 0 0h 0m
49
junior シ
Steam
33 0 $8.64 Th05 22, 2012 0 0 0h 0m
50
umean
Steam
19 0 $3.36 Th09 27, 2014 0 0 0h 0m
51
mir
Steam
24 0 $5.04 Th08 26, 2008 0 0 0h 0m
52
iZnoGouD
Steam
22 0 $4.32 Th09 12, 2003 0 0 0h 0m
53
-Ax1Le-
Steam
38 0 $11.04 Th07 16, 2011 0 0 0h 0m
54
影魔
Steam
19 70 $671.03 Th09 30, 2003 0 0 20345h 7m
55
Magic
Steam
44 0 $14.40 Th12 08, 2012 0 0 0h 0m
56
:]
Steam
94 0 $58.80 N/A 0 0 0h 0m
57
atapsnedifnoc:D
Steam
9 0 $1.08 Th12 21, 2010 0 0 0h 0m
58
:)
Steam
61 52 $525.28 Th07 10, 2009 0 0 0h 0m
59
RuSty RyaN
Steam
22 0 $4.32 Th05 17, 2013 0 0 0h 0m
60
kNg
Steam
12 0 $1.68 Th06 12, 2004 0 0 0h 0m
61
BOROS
Steam
14 48 $22.14 Th06 03, 2014 0 0 0h 0m
62
fliper
Steam
14 0 $2.16 Th11 22, 2011 0 0 0h 0m
63
matys^
Steam
20 49 $899.72 Th04 13, 2020 0 0 7569h 37m
64
J
Steam
22 0 $4.32 Th08 23, 2011 0 0 0h 0m
65
mertz
Steam
20 0 $3.60 Th12 28, 2012 0 0 0h 0m
66
Zeca Paudurinho
Steam
18 0 $3.12 Th04 30, 2015 0 0 0h 0m
67
xccurate
Steam
33 0 $8.64 Th05 23, 2014 0 0 0h 0m
68
wasd
Steam
105 91 $1 160.51 N/A 0 0 0h 0m
69
JUGi
Steam
N/A 0 $0.00 N/A 0 0 0h 0m
70
syrsoN
Steam
16 0 $2.64 Th01 02, 2006 0 0 0h 0m
71
Spinx
Steam
120 0 $93.60 Th05 09, 2012 0 0 0h 0m
72
Armed & DangerouS
Steam
31 57 $884.92 N/A 0 0 20036h 6m
73
Cooper
Steam
32 122 $2 222.21 Th07 15, 2004 0 0 18272h 53m
74
veixixixiixixiite
Steam
30 106 $1 152.65 Th11 18, 2011 0 0 0h 0m
75
Sonic
Steam
48 477 $8 093.16 Th03 28, 2005 0 0 25047h 3m
76
GeT_RiGhT
Steam
20 76 $674.03 Th04 10, 2006 0 0 18353h 56m
77
gabrielzin
Steam
35 62 $411.37 Th03 22, 2014 0 0 0h 0m
78
n4f
Steam
30 0 $7.20 Th09 13, 2008 0 0 0h 0m
79
hatz
Steam
17 171 $1 951.20 Th05 12, 2010 0 0 0h 0m
80
:(
Steam
34 99 $1 676.44 Th09 07, 2011 0 0 17707h 19m
81
Leo
Steam
20 52 $487.34 Th11 13, 2011 0 0 24384h 20m
82
vodkafrø
Steam
37 0 $10.56 Th04 24, 2010 0 0 0h 0m
83
:v
Steam
50 0 $18.00 N/A 0 0 0h 0m
84
dr
Steam
21 17 $9.94 N/A 0 0 0h 0m
85
Harry
Steam
66 153 $1 959.25 Th12 15, 2013 0 0 0h 0m
86
slaxz-
Steam
13 17 $94.85 Th05 28, 2012 0 0 14704h 41m
87
hanale
Steam
15 41 $94.28 Th11 12, 2010 0 0 0h 0m
88
lollipop21k
Steam
101 37 $373.11 Th10 24, 2009 0 0 0h 0m
89
menó pausa
Steam
30 34 $157.08 Th11 06, 2009 0 0 17263h 22m
90
dazai
Steam
31 0 $7.68 Th10 08, 2012 0 0 0h 0m
91
senju
Steam
14 0 $2.16 Th12 25, 2010 0 0 0h 0m
92
ShahZaM
Steam
16 0 $2.64 Th08 01, 2011 0 0 0h 0m
93
BIG POPPA
Steam
10 0 $1.20 Th12 20, 2011 0 0 0h 0m
94
r1
Steam
14 0 $2.16 Th10 10, 2004 0 0 0h 0m
95
PANIX
Steam
N/A 0 $0.00 N/A 0 0 0h 0m
96
ana
Steam
57 0 $23.04 Th06 11, 2008 0 0 0h 0m
97
e^^
Steam
38 0 $11.04 Th06 26, 2011 0 0 0h 0m
98
alistair
Steam
36 0 $10.08 Th07 17, 2013 0 0 0h 0m
99
Elijão
Steam
20 0 $3.60 Th07 07, 2012 0 0 0h 0m
100
keev
Steam
21 18 $143.44 Th07 02, 2009 0 0 10194h 59m

Steam ID là gì?

Steam ID là một dãy số định danh gồm 17 chữ số độc nhất dùng để xác định một tài khoản Steam. Nó có thể được chuyển đổi thành dạng mới hơn là steamID3 hoặc steamID64. Trang cộng đồng Steam của một người dùng có thể được tìm thấy với steamID64, custom URL, hoặc bằng cách sử dụng thông tin đăng nhập cho công cụ tra cứu Steam Hex.

Công cụ tìm kiếm Steam ID hiển thị loại dữ liệu nào?

Công cụ kiểm tra Steam ID của chúng tôi cho phép bạn xem các thông tin sau đây về tài khoản:

  1. Tất cả SteamID (Community ID, Steam32ID, SteamID, Steam64ID, Steam3ID, FiveM, Hex, và profiles URL).
  2. Các lệnh cấm và giới hạn (game, cộng đồng, VAC, và cả lệnh cấm giao dịch).
  3. Số giờ chơi trên mỗi nền tảng (Linux, Windows, macOS, và Tổng).
  4. Các game hồ sơ Steam, nếu thông tin này để mở, cùng với số tiền và thời gian họ đã dành cho các game này.
  5. Thông tin chia sẻ cho tài khoản (BBCode cho diễn đàn, và Markdown cho Reddit hoặc các nền tảng khác)
  6. Tổng giá trị/chi phí ước tính của tài khoản nếu thông tin này được mở bởi chủ sở hữu hồ sơ.
  7. Tỷ lệ thống kê của người chơi CS:GO pro (Xếp hạng, DPR, KAST, N/A, ADR, KPR).

Tất cả những thông tin này có thể hữu ích cho những ai muốn mua tài khoản Steam và muốn kiểm tra nhanh để biết được giá trị ước tính và các lệnh cấm. Những người muốn bán tài khoản Steam có thể chia sẻ ID của mình để người muốn mua có thể tìm nhanh chóng và biết được danh sách game có phù hợp với nhu cầu của họ không.

Nhưng đây không phải là mục đích duy nhất. Nếu bạn có một nhóm và đang tìm kiếm người chơi mới để chơi ở chế độ thi đấu, bạn cần tra cứu các thống kê, lịch sử cấm, và thời gian họ dành ra để chơi. Bằng cách nghiên cứu trước, bạn có thể tránh được những người không đáng tin tưởng với một vài lệnh cấm, vì họ có khả năng sẽ nhận thêm lệnh cấm tiếp. Hoặc, nếu mục tiêu của bạn là các giải đấu chuyên nghiệp, bạn cần phân loại người mới và những người không dành đủ thời gian để chơi game một cách chuyên nghiệp. Tất cả những thông tin này có thể được tìm thấy bằng công cụ tra cứu Steam ID của chúng tôi.

Câu hỏi thường gặp

Tôi tìm Steam ID của mình bằng cách nào?

Bạn có thể tìm Steam ID của mình từ tab hồ sơ của ứng dụng Steam bằng cách tìm ra URL của nó. Hoặc dùng công cụ Tìm kiếm của chúng tôi với mục đích tương tự. Steam ID của bạn là dãy 17 chữ số độc nhất dành cho bạn. Bạn có thể dùng nó để liên kết người khác đến với hồ sơ của mình, hoặc dùng nó cho các ứng dụng của bên thứ ba.

Tôi tìm Steam ID của những người chơi khác bằng cách nào?

Bạn chỉ có thể tra cứu ID của bạn bè, thực hiện thông qua phiên bản trình duyệt của Steam. Mở tab với danh sách bạn bè và nhấp vào biểu tượng của người chơi bạn muốn khám phá, và bạn sẽ được chuyển tiếp đến trang của người đó. Kể cả khi thông tin chi tiết bị ẩn, nó vẫn có địa chỉ web như sau ‘https://steamcommunity.com/profiles/[17 chữ số]’, trong đó 17 chữ số đó là số định danh cần tìm.

Tôi thay đổi Steam ID của mình bằng cách nào?

Bạn có thể thêm các tùy chỉnh cá nhân cho tài khoản của mình và tăng độ nhận diện của nó bằng các thay đổi Steam ID của bạn thành bất kỳ số gì bạn muốn (tuy nhiên phải là độc nhất). Để làm điều này:

  1. Trên trang hồ sơ Steam của bạn, nhấp vào "Chỉnh sửa hồ sơ."
  2. Trong số các lựa chọn ở trang mới, bạn sẽ thấy ô "Custom URL". Tại đây, bạn sẽ thấy Steam ID của mình và có thể thay đổi nó thành dãy số khác mà bạn muốn.
  3. Khi bạn hoàn thành, kéo xuống dưới cùng và nhấp "Lưu thay đổi."

Tôi tìm Steam ID của mình trên điện thoại như thế nào?

Khi ứng dụng mở ra, bạn cần nhấn vào Menu trên góc trên bên trái. Nhấn vào tab "Bạn & Bạn bè" → “Hồ sơ” → “Chỉnh sửa hồ sơ”. Kéo xuống "Custom URL" và nhìn xuống dưới có dòng chữ "hồ sơ của bạn sẽ có tại". Ở cuối đường dẫn URL, bạn có thể tìm thấy Steam ID của mình là dãy 17 chữ số.

Chia sẻ Steam ID có an toàn không?

Vì ID của bạn trên Steam được tạo tự động, nó không có kết nối trực tiếp nào với các dữ liệu nhạy cảm của bạn và do đó có thể được chia sẻ với bạn bè hoặc cộng đồng. Đồng thời, số điện thoại, email, tên thật, hoặc mật khẩu sẽ được giữ bí mật.

Steam Hex là gì, và làm thế nào để tôi tìm được nó?

"HEX" là viết tắt của định dạng (ký hiệu) hệ thập lục phân, Steam Hex ID là đại diện của SteamID64, nhưng được viết bằng cách dùng các chữ số từ 0 đến 9 và 6 chữ cái đầu tiên trong bảng chữ cái (từ A đến F). Khi nhập mã Steam cơ bản vào công cụ tìm kiếm ID của chúng tôi, bạn sẽ nhận được kết quả tìm kiếm Steam Hex như một phần của dữ liệu khác.