Cài đặt

Lệnh điều khiến CS:GO

Tất cả lệnh điều khiển

sv_cheats 1
Khách hàng
🔥
On sv_cheats 1
Off sv_cheats 0
impulse 101
Khách hàng
Cash/Money.
_autosave
Mặc định
Autosave
_autosavedangerous
Mặc định
AutoSaveDangerous
_bugreporter_restart
Mặc định
Restarts bug reporter .dll
_record
Mặc định
Record a demo incrementally.
_resetgamestats
Máy chủ
Erases current game stats and writes out a blank stats file
_restart
Mặc định
Shutdown and restart the engine.
achievement_debug
Khách hàng
Default: 0
Turn on achievement debug msgs. Requires sv_cheats 1
achievement_disable
Khách hàng
Default: 0
Turn off achievements. Requires sv_cheats 1
addip
Mặc định
Add an IP address to the ban list.
adsp_debug
Mặc định
Default: 0
adsp_reset_nodes
Mặc định
Agency
Máy chủ
cs_agency
ai_clear_bad_links
Máy chủ
Clears bits set on nav links indicating link is unusable
ai_debug_los
Máy chủ
Default: 0
NPC Line-Of-Sight debug mode. If 1, solid entities that block NPC LOC will be highlighted with white bounding boxes. If 2, it'll show non-solid entities that would do it if they were solid. Requires sv_cheats 1
ai_debug_node_connect
Máy chủ
Debug the attempted connection between two nodes
ai_debug_shoot_positions
Khách hàng
Default: 0
Requires sv_cheats 1
ai_disable
Máy chủ
Command for the "sv_cheats 1" mode. Bots will only perform idle actions.
ai_drawbattlelines
Máy chủ
Default: 0
Requires sv_cheats 1
ai_drop_hint
Máy chủ
Drop an ai_hint at the player's current eye position.
Requires sv_cheats 1
ai_dump_hints
Máy chủ
ai_hull
Máy chủ
Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: NPC name or classname, =NPC under crosshair Requires sv_cheats 1
ai_next_hull
Máy chủ
Cycles through the various hull sizes. Currently selected hull size is written to the screen. Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: -none- Requires sv_cheats 1
ai_nodes
Máy chủ
Toggles node display. First call displays the nodes for the given network as green objects. Second call displays the nodes and their IDs. Nodes are color coded as follows:
Green - ground node Cyan - air node Magenta - climb node Grey - node not available for selected hull size Orange - node currently locked Requires sv_cheats 1
ai_report_task_timings_on_limit
Máy chủ
Default: 0
ai_resume
Máy chủ
If NPC is stepping through tasks (see ai_step ) will resume normal processing.
Requires sv_cheats 1
ai_set_move_height_epsilon
Máy chủ
Set how high AI bumps up ground walkers when checking steps
ai_setenabled
Máy chủ
Like ai_disable but you manually specify the state (with a 0 or 1) instead of toggling it.
Requires sv_cheats 1
ai_show_connect
Máy chủ
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_connect_crawl
Máy chủ
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_connect_fly
Máy chủ
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_connect_jump
Máy chủ
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_graph_connect
Máy chủ
Toggles graph connection display for the node that the player is looking at. Nodes that are connected to the selected node by the net graph will be drawn in red with magenta lines connecting to the selected node. Nodes that are not connected via the net graph from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1
ai_show_grid
Máy chủ
Draw a grid on the floor where looking.
Requires sv_cheats 1
ai_show_hints
Máy chủ
Displays all hints as small boxes
Blue - hint is available for use Red - hint is currently being used by an NPC Orange - hint not being used by timed out Grey - hint has been disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_hull
Máy chủ
Displays the allowed hulls between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Arguments: -none- Requires sv_cheats 1
ai_show_node
Máy chủ
Highlight the specified node
Requires sv_cheats 1
Modified in v1.34.6.6
ai_show_visibility
Máy chủ
Toggles visibility display for the node that the player is looking at. Nodes that are visible from the selected node will be drawn in red with yellow lines connecting to the selected node. Nodes that are not visible from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1
ai_step
Máy chủ
NPCs will freeze after completing their current task. To complete the next task, use 'ai_step' again. To resume processing normally use 'ai_resume'
Requires sv_cheats 1

Danh sách lệnh

// Add commands from the list

Tại sao cần các lệnh điều khiển trong CS:GO?

Các lệnh điều khiển trong CS:GO cho phép người chơi kích hoạt các thay đổi hoặc các cài đặt trong game ngay lập tức. Tất cả bạn cần làm là mở bộ điều khiển (nhấn '‘~’), gõ lệnh bạn cần, và nhấn 'Enter'. Cả quá trình chỉ mất bằng đúng thời gian bạn đọc xong câu này.

Mặc dù có 3.057 lệnh CS:GO trên bộ điều khiển, các cài đặt quan trọng nhất có sẵn trên menu chính của game. Tất cả các yếu tố cơ bản cần thiết để chơi game thoải mái - video, audio, game, bàn phím/chuột, bộ điều khiển - tất cả đều có thể điều chỉnh mà không cần động đến bàn phím. Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng bộ điều khiển để sao chép-dán toàn bộ danh sách cài đặt của người khác thay vì tự điều chỉnh các lựa chọn khác nhau.

Có một danh sách dài các lệnh, như thêm bot và kiểm soát, kích hoạt giáp vĩnh cửu, hoặc quỹ đạo của lựu đạn, cần thiết cho việc tập luyện. Hoặc, bạn có thể dùng chúng cho vui với bạn bè khi bạn đã chán chế độ thi đấu và chỉ muốn thứ gì đó điên cuồng hơn. 

Bao gồm tất cả các lệnh điều khiển CS:GO vào menu cơ bản sẽ gây lãng phí không gian và không thân thiện với người dùng, do đó các nhà phát triển để dành những lựa chọn này cho cấu hình nhưng giấu chúng vào trong bộ điều khiển. Người chơi nâng cao thường biết khoảng 100 lệnh từ danh sách lệnh CS:GO, nhưng họ cũng mới chỉ chạm đến bề mặt. Để dễ dàng tìm kiếm lệnh bạn cần, chúng tôi đã thêm tất cả và nhóm chúng lại với nhau, do đó bạn có thể nhanh chóng tìm thấy lệnh mình cần bằng cách chọn theo loại.

Những lệnh nào không thể sử dụng trong chế độ thi đấu?

Với đa dạng các lệnh điều khiển CS, phần lớn chúng được sử dụng dưới dạng cài đặt trước game. Nói cách khác, chúng được thiết lập một lần và gần như không cần thay đổi, đặc biệt trong trận đấu.

Tuy nhiên, một nhóm lớn có thể được dùng trong các buổi tập luyện. Kích hoạt chúng bằng cách gõ 'sv_cheats 1' vào bộ điều khiển, mở đường cho những thứ bị cấm trong chế độ thi đấu. Một nhân vật bay dọc bản đồ, chế độ chúa trời, vũ khí vô cực, hồi sinh gần nhất để thử thời gian, quỹ đạo lựu đạn, và nhiều thứ nữa có thể giúp ích khi tập luyện.

Một nhóm lệnh khác không dùng cho chế độ thi đấu liên quan đến việc điều chỉnh máy chủ cho game. Do đó, bạn không thể thay đổi thời gian đóng băng, thời gian một vòng, số lượng người một đội, hay số tiền khi chơi Ghép trận chính thức.

Tuy vậy, tất cả các lệnh CS:GO được phản ánh trong menu mặc định của game (màn hình phía trên) đều có sẵn mọi lúc. Do đó, bạn có thể dễ dàng thay đổi chi tiết của tâm bắn, chế độ hiển thị, hướng radar, cài đặt giọng nói và HUD, liên kết tin nhắn mới, và nhiều thứ khác.

Câu hỏi thường gặp

Tôi kích hoạt các lệnh điều khiển trong CS:GO bằng cách nào?

Để kích hoạt bộ điều khiển trong CS:GO, làm theo quy trình sau: Khởi động game → Cài đặt → Game → Bật bộ điều khiển nhà phát triển → Có. Sau đó, nhấn phím “~” để kích hoạt.

Tôi hủy lệnh bằng cách nào?

Về cơ bản, bạn cần gõ lệnh ngược lại. Trong vài trường hợp, điều này có nghĩa thêm giá trị ngược lại, thường là '1' cho kích hoạt và '0' cho hủy kích hoạt (ví dụ, sv_cheats 1 cho phép các lệnh 'cheat', và sv_cheats 0 vô hiệu hóa chúng). Đối với những trường hợp khác, bạn cần tìm một lệnh trái ngược (ví dụ, bot_add/bot_kick)

Các lệnh được sử dụng nhiều nhất trong CS:GO là gì?

Các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất liên quan đến việc điều chỉnh âm lượng game, độ nhạy chuột, và các liên kết, có thể được thay đổi vài lần mỗi bản đồ.

Tôi có thể nâng cao kỹ năng của mình với các lệnh CS:GO không?

Các lệnh điều khiển hầu như không có tác động nào lên kỹ năng nhưng chắc chắn có thể làm cho quy trình chơi game suôn sẻ và dễ chịu hơn, do đó bạn có thể hạ gục nhiều kẻ thù hơn.