Profilerr
Cài đặt

Lệnh điều khiến CS2

Tất cả lệnh điều khiển

sv_cheats 1
client
🔥

On sv_cheats 1

Off sv_cheats 0

impulse 101
client

Cash/Money.

_autosave
default

Autosave

_autosavedangerous
default

AutoSaveDangerous

_bugreporter_restart
default

Restarts bug reporter .dll

_record
default

Record a demo incrementally.

_resetgamestats
server

Erases current game stats and writes out a blank stats file

_restart
default

Shutdown and restart the engine.

achievement_debug
client

Default: 0
Turn on achievement debug msgs. Requires sv_cheats 1

achievement_disable
client

Default: 0
Turn off achievements. Requires sv_cheats 1

addip
default

Add an IP address to the ban list.

adsp_debug
default

Default: 0

adsp_reset_nodes
default
Agency
server

cs_agency

ai_clear_bad_links
server

Clears bits set on nav links indicating link is unusable

ai_debug_los
server

Default: 0
NPC Line-Of-Sight debug mode. If 1, solid entities that block NPC LOC will be highlighted with white bounding boxes. If 2, it'll show non-solid entities that would do it if they were solid. Requires sv_cheats 1

ai_debug_node_connect
server

Debug the attempted connection between two nodes

ai_debug_shoot_positions
client

Default: 0
Requires sv_cheats 1

ai_disable
server

Command for the "sv_cheats 1" mode. Bots will only perform idle actions.

ai_drawbattlelines
server

Default: 0
Requires sv_cheats 1

ai_drop_hint
server

Drop an ai_hint at the player's current eye position.
Requires sv_cheats 1

ai_dump_hints
server
ai_hull
server

Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: NPC name or classname, =NPC under crosshair Requires sv_cheats 1

ai_next_hull
server

Cycles through the various hull sizes. Currently selected hull size is written to the screen. Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: -none- Requires sv_cheats 1

ai_nodes
server

Toggles node display. First call displays the nodes for the given network as green objects. Second call displays the nodes and their IDs. Nodes are color coded as follows:
Green - ground node Cyan - air node Magenta - climb node Grey - node not available for selected hull size Orange - node currently locked Requires sv_cheats 1

ai_report_task_timings_on_limit
server

Default: 0

ai_resume
server

If NPC is stepping through tasks (see ai_step ) will resume normal processing.
Requires sv_cheats 1

ai_set_move_height_epsilon
server

Set how high AI bumps up ground walkers when checking steps

ai_setenabled
server

Like ai_disable but you manually specify the state (with a 0 or 1) instead of toggling it.
Requires sv_cheats 1

ai_show_connect
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_crawl
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_fly
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_jump
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_graph_connect
server

Toggles graph connection display for the node that the player is looking at. Nodes that are connected to the selected node by the net graph will be drawn in red with magenta lines connecting to the selected node. Nodes that are not connected via the net graph from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1

ai_show_grid
server

Draw a grid on the floor where looking.
Requires sv_cheats 1

ai_show_hints
server

Displays all hints as small boxes
Blue - hint is available for use Red - hint is currently being used by an NPC Orange - hint not being used by timed out Grey - hint has been disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_hull
server

Displays the allowed hulls between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Arguments: -none- Requires sv_cheats 1

ai_show_node
server

Highlight the specified node
Requires sv_cheats 1
Modified in v1.34.6.6

ai_show_visibility
server

Toggles visibility display for the node that the player is looking at. Nodes that are visible from the selected node will be drawn in red with yellow lines connecting to the selected node. Nodes that are not visible from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1

ai_step
server

NPCs will freeze after completing their current task. To complete the next task, use 'ai_step' again. To resume processing normally use 'ai_resume'
Requires sv_cheats 1

Danh sách lệnh

// Thêm lệnh từ danh sách

Tại sao cần các lệnh điều khiển trong CS2?

Các lệnh điều khiển trong CS2 cho phép người chơi kích hoạt các thay đổi hoặc các cài đặt trong game ngay lập tức. Tất cả bạn cần làm là mở bộ điều khiển (nhấn '‘~’), gõ lệnh bạn cần, và nhấn 'Enter'. Cả quá trình chỉ mất bằng đúng thời gian bạn đọc xong câu này.

Mặc dù có 3.057 lệnh CS2 trên bộ điều khiển, các cài đặt quan trọng nhất có sẵn trên menu chính của game. Tất cả các yếu tố cơ bản cần thiết để chơi game thoải mái - video, audio, game, bàn phím/chuột, bộ điều khiển - tất cả đều có thể điều chỉnh mà không cần động đến bàn phím. Nhưng bạn vẫn có thể sử dụng bộ điều khiển để sao chép-dán toàn bộ danh sách cài đặt của người khác thay vì tự điều chỉnh các lựa chọn khác nhau.

Có một danh sách dài các lệnh, như thêm bot và kiểm soát, kích hoạt giáp vĩnh cửu, hoặc quỹ đạo của lựu đạn, cần thiết cho việc tập luyện. Hoặc, bạn có thể dùng chúng cho vui với bạn bè khi bạn đã chán chế độ thi đấu và chỉ muốn thứ gì đó điên cuồng hơn. 

Bao gồm tất cả các lệnh điều khiển CS2 vào menu cơ bản sẽ gây lãng phí không gian và không thân thiện với người dùng, do đó các nhà phát triển để dành những lựa chọn này cho cấu hình nhưng giấu chúng vào trong bộ điều khiển. Người chơi nâng cao thường biết khoảng 100 lệnh từ danh sách lệnh CS2, nhưng họ cũng mới chỉ chạm đến bề mặt. Để dễ dàng tìm kiếm lệnh bạn cần, chúng tôi đã thêm tất cả và nhóm chúng lại với nhau, do đó bạn có thể nhanh chóng tìm thấy lệnh mình cần bằng cách chọn theo loại.

Những lệnh nào không thể sử dụng trong chế độ thi đấu?

Với đa dạng các lệnh điều khiển CS, phần lớn chúng được sử dụng dưới dạng cài đặt trước game. Nói cách khác, chúng được thiết lập một lần và gần như không cần thay đổi, đặc biệt trong trận đấu.

Tuy nhiên, một nhóm lớn có thể được dùng trong các buổi tập luyện. Kích hoạt chúng bằng cách gõ 'sv_cheats 1' vào bộ điều khiển, mở đường cho những thứ bị cấm trong chế độ thi đấu. Một nhân vật bay dọc bản đồ, chế độ chúa trời, vũ khí vô cực, hồi sinh gần nhất để thử thời gian, quỹ đạo lựu đạn, và nhiều thứ nữa có thể giúp ích khi tập luyện.

Một nhóm lệnh khác không dùng cho chế độ thi đấu liên quan đến việc điều chỉnh máy chủ cho game. Do đó, bạn không thể thay đổi thời gian đóng băng, thời gian một vòng, số lượng người một đội, hay số tiền khi chơi Ghép trận chính thức.

Tuy vậy, tất cả các lệnh CS2 được phản ánh trong menu mặc định của game (màn hình phía trên) đều có sẵn mọi lúc. Do đó, bạn có thể dễ dàng thay đổi chi tiết của tâm bắn, chế độ hiển thị, hướng radar, cài đặt giọng nói và HUD, liên kết tin nhắn mới, và nhiều thứ khác.

Câu hỏi thường gặp

Để kích hoạt bộ điều khiển trong CS2, làm theo quy trình sau: Khởi động game → Cài đặt → Game → Bật bộ điều khiển nhà phát triển → Có. Sau đó, nhấn phím “~” để kích hoạt.

Về cơ bản, bạn cần gõ lệnh ngược lại. Trong vài trường hợp, điều này có nghĩa thêm giá trị ngược lại, thường là '1' cho kích hoạt và '0' cho hủy kích hoạt (ví dụ, sv_cheats 1 cho phép các lệnh 'cheat', và sv_cheats 0 vô hiệu hóa chúng). Đối với những trường hợp khác, bạn cần tìm một lệnh trái ngược (ví dụ, bot_add/bot_kick)

Các lệnh được sử dụng thường xuyên nhất liên quan đến việc điều chỉnh âm lượng game, độ nhạy chuột, và các liên kết, có thể được thay đổi vài lần mỗi bản đồ.

Các lệnh điều khiển hầu như không có tác động nào lên kỹ năng nhưng chắc chắn có thể làm cho quy trình chơi game suôn sẻ và dễ chịu hơn, do đó bạn có thể hạ gục nhiều kẻ thù hơn.