Profilerr
Mga Setting

Mga Punsyon sa Console sa CS2

Lahat ng mga Punsyon sa Console

sv_cheats 1
client
🔥

On sv_cheats 1

Off sv_cheats 0

impulse 101
client

Cash/Money.

_autosave
default

Autosave

_autosavedangerous
default

AutoSaveDangerous

_bugreporter_restart
default

Restarts bug reporter .dll

_record
default

Record a demo incrementally.

_resetgamestats
server

Erases current game stats and writes out a blank stats file

_restart
default

Shutdown and restart the engine.

achievement_debug
client

Default: 0
Turn on achievement debug msgs. Requires sv_cheats 1

achievement_disable
client

Default: 0
Turn off achievements. Requires sv_cheats 1

addip
default

Add an IP address to the ban list.

adsp_debug
default

Default: 0

adsp_reset_nodes
default
Agency
server

cs_agency

ai_clear_bad_links
server

Clears bits set on nav links indicating link is unusable

ai_debug_los
server

Default: 0
NPC Line-Of-Sight debug mode. If 1, solid entities that block NPC LOC will be highlighted with white bounding boxes. If 2, it'll show non-solid entities that would do it if they were solid. Requires sv_cheats 1

ai_debug_node_connect
server

Debug the attempted connection between two nodes

ai_debug_shoot_positions
client

Default: 0
Requires sv_cheats 1

ai_disable
server

Command for the "sv_cheats 1" mode. Bots will only perform idle actions.

ai_drawbattlelines
server

Default: 0
Requires sv_cheats 1

ai_drop_hint
server

Drop an ai_hint at the player's current eye position.
Requires sv_cheats 1

ai_dump_hints
server
ai_hull
server

Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: NPC name or classname, =NPC under crosshair Requires sv_cheats 1

ai_next_hull
server

Cycles through the various hull sizes. Currently selected hull size is written to the screen. Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: -none- Requires sv_cheats 1

ai_nodes
server

Toggles node display. First call displays the nodes for the given network as green objects. Second call displays the nodes and their IDs. Nodes are color coded as follows:
Green - ground node Cyan - air node Magenta - climb node Grey - node not available for selected hull size Orange - node currently locked Requires sv_cheats 1

ai_report_task_timings_on_limit
server

Default: 0

ai_resume
server

If NPC is stepping through tasks (see ai_step ) will resume normal processing.
Requires sv_cheats 1

ai_set_move_height_epsilon
server

Set how high AI bumps up ground walkers when checking steps

ai_setenabled
server

Like ai_disable but you manually specify the state (with a 0 or 1) instead of toggling it.
Requires sv_cheats 1

ai_show_connect
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_crawl
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_fly
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_jump
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_graph_connect
server

Toggles graph connection display for the node that the player is looking at. Nodes that are connected to the selected node by the net graph will be drawn in red with magenta lines connecting to the selected node. Nodes that are not connected via the net graph from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1

ai_show_grid
server

Draw a grid on the floor where looking.
Requires sv_cheats 1

ai_show_hints
server

Displays all hints as small boxes
Blue - hint is available for use Red - hint is currently being used by an NPC Orange - hint not being used by timed out Grey - hint has been disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_hull
server

Displays the allowed hulls between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Arguments: -none- Requires sv_cheats 1

ai_show_node
server

Highlight the specified node
Requires sv_cheats 1
Modified in v1.34.6.6

ai_show_visibility
server

Toggles visibility display for the node that the player is looking at. Nodes that are visible from the selected node will be drawn in red with yellow lines connecting to the selected node. Nodes that are not visible from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1

ai_step
server

NPCs will freeze after completing their current task. To complete the next task, use 'ai_step' again. To resume processing normally use 'ai_resume'
Requires sv_cheats 1

Listahan ng mga Punsyon

// Magdagdag ng mga punsyon mula sa listahan

Bakit Kailangan ang mga Punsyon ng Console sa CS2?

Ang mga punsyon ng console sa CS2 ay nagbibigay kakayahan sa mga manlalaro na awtomatikong gumawa ng mga pagbabago o ibahin ang settings habang naglalaro. Ang kailangan mo lamang gawin ay busan ang console (pindutin ang ‘~’), imakinilya ang kinakailangan mo, at pindutin ang tipang ‘Enter’. Ang buong proseso? Tumatagal lamang nang kung gaano karaming oras ang kailangan mo para basahin ang pangungusap na ito.

Kahit na mayroong 3,057 punsyon ng CS2 sa console, ang mga pinakaimportantent settings ay makikita pa rin sa pangunahing menu ng laro. Lahat ng pangunahing aspeto na kailangan para sa komportableng paglalaro — Bidyo, Audio, Laro, Tipaan/Mouse, Kontroler — lahat ay pwedeng mabago nang hindi ginagamit ang tipaan. Pero maaari mo pa ring gamitin ang iyong console para kopyahin ang buong listahan ng settings ng ibang manlalaro imbis na baguhin ang lahat nang paisa-isa.

Meron ring malaking listahan ng mga ponsyon, tulad ng paglagay ng mga bots at ng kanilang kontrol, paggamit ng walang-katapusang baluti, o tilapon ng mga granada, na importante sa pagsasanay. O, pwede mo ring gamitin ang mga ito sa pakikipaglaro kasama ang mga kaibigan mo kapag sawa ka na sa kompetisyon at gusto lang ng kakaibang labas sa mga karaniwang tuntunin ng laro.

Kung isasama ang lahat ng punsyon sa CS2 console sa karaniwang menu, malaki ang kakaining espasyo niyo at hindi na magiging madaling gamitin para sa mga manlalaro, kaya hindi na iniwan ang ng mga gumagawa ng laro ang mga ito, imbis ay “itinago” na lang sa console. Ang mga magagaling na manlalaro ay kadalasang may alam na tinatayang isang daang punsyon mula sa kabuuang listahan, pero hindi ito ang paraan na ganap na mapakinabangan ang mga punsyon. Para mapadali ang paghahanap ng kinakailangan mo, nilikom namin ang lahat at ginrupo kaya makikita mo agad ang kailangan mo kapag pumili ka ng isa sa mga kategorya.

Anong mga Punsyon ang Hindi Maaaring Gamiting sa Pakikipagkumpitensya?

Sa rami ng mga punsyon para sa Counter-Strike console, ang kalakhan sa mga ito ay ginagamit bago pa mag-umpisa ang laro. Samaktuwid, isang beses lang sila kailangang gamitin at bihirang binabago, lalo na habang umuusad ang laro.

Gayunpaman, marami sa mga ito ang magagamit lang sa mga pagsasanay. Mauumpisahan ang paggamit nila sa pagtipa ng ‘sv_cheats 1’ sa console. Mula rito, mabubuksan na ang pagkakataon para sa mga ipinagbabawal sa mga kompetisyon. Ang paglipad ng isang karakter sa mapa, ang mala-diyos na kapangyarihan sa paglalaro, walang katapusang sandata, pinakamalapit na lugar sa muling pagkakatawang tao para subukan ang tyempo, pagtilapon ng granada, at iba pa ay makakatulong sa pagsasanay.

Ang isa pang grupo ng mga punsyon na hindi magagamit sa mga kumpetisyon ay may kinalaman sa pagbago ng mga bagay sa lokal na server ng laro. Dahil dito, hindi mo pwedeng baguhin ang oras kung saan walang maaaring gumalaw, ang tagal ng bawat paghaharap, dami ng manlalaro sa isang pangkat, o rami ng pera kapay naglalaro ng opisyal na Matchmaking.

Marami pa ring mga mga punsyon sa CS2 na nakikita sa karaniwang menu ng laro (sa tabing itaas) ang magagamit kung kailan man gustuhin. Ibig sabihin, madali mong mababago ang mga detalye ng iyong crosshair,punto de vista, oryentasyon ng maliit na mapa, mga settings para sa boses at HUD, bind, mga bagong mensahe, at iba pa.

FAQ

Para maumpisahang gamitin ang console sa CS2, sundin ang patakaran na ito: Launch Game → Settings → Game → Enable Developer Console → Yes. Tapos, pindutin ang “~” sa tipaan para.

Sa madaling salita, kailangan mong tipain ang kabaligtaran ng punsyon. Sa iba, ang ibig sabihin nito ay ang paglagay ng kabaligtarang halaga, kadalasang ‘1’ para umpisahang gamitin at ‘0’ para itigil ang paggamit (Hal. sv_cheats 1 ang nagbibigay-daan sa mga “pandaya” na mga punsyon, at sv_cheats 0 naman para itigil ang paggamit nila). Sa iba, kailangan mong hanapin ang kabaligtaran na punsyon(hal. bot_add/bot_kick)

Ang mga pinakanagagamit na punsyon ay may kinalaman sa pag-ayos ng lakas ng tunog, pagkasensitibo ng mouse, at mga binds, na pwedeng baguhin nang ilang beses sa bawat map.

Ang mga punsyon sa console ay wala halos impluwensa sa kasanayan mismo pero makaktulong pa rin sa paglikha ng mas kaaya-ayang paglalaro, kaya pwedeng mas madali kang makakapatay ng mga kalaban.