Mga Setting

Mga Punsyon sa Console sa CS:GO

Lahat ng mga Punsyon sa Console

sv_cheats 1
Kliyente
🔥
On sv_cheats 1
Off sv_cheats 0
impulse 101
Kliyente
Cash/Money.
_autosave
Awtomatikong nakatakda
Autosave
_autosavedangerous
Awtomatikong nakatakda
AutoSaveDangerous
_bugreporter_restart
Awtomatikong nakatakda
Restarts bug reporter .dll
_record
Awtomatikong nakatakda
Record a demo incrementally.
_resetgamestats
Server
Erases current game stats and writes out a blank stats file
_restart
Awtomatikong nakatakda
Shutdown and restart the engine.
achievement_debug
Kliyente
Default: 0
Turn on achievement debug msgs. Requires sv_cheats 1
achievement_disable
Kliyente
Default: 0
Turn off achievements. Requires sv_cheats 1
addip
Awtomatikong nakatakda
Add an IP address to the ban list.
adsp_debug
Awtomatikong nakatakda
Default: 0
adsp_reset_nodes
Awtomatikong nakatakda
Agency
Server
cs_agency
ai_clear_bad_links
Server
Clears bits set on nav links indicating link is unusable
ai_debug_los
Server
Default: 0
NPC Line-Of-Sight debug mode. If 1, solid entities that block NPC LOC will be highlighted with white bounding boxes. If 2, it'll show non-solid entities that would do it if they were solid. Requires sv_cheats 1
ai_debug_node_connect
Server
Debug the attempted connection between two nodes
ai_debug_shoot_positions
Kliyente
Default: 0
Requires sv_cheats 1
ai_disable
Server
Command for the "sv_cheats 1" mode. Bots will only perform idle actions.
ai_drawbattlelines
Server
Default: 0
Requires sv_cheats 1
ai_drop_hint
Server
Drop an ai_hint at the player's current eye position.
Requires sv_cheats 1
ai_dump_hints
Server
ai_hull
Server
Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: NPC name or classname, =NPC under crosshair Requires sv_cheats 1
ai_next_hull
Server
Cycles through the various hull sizes. Currently selected hull size is written to the screen. Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: -none- Requires sv_cheats 1
ai_nodes
Server
Toggles node display. First call displays the nodes for the given network as green objects. Second call displays the nodes and their IDs. Nodes are color coded as follows:
Green - ground node Cyan - air node Magenta - climb node Grey - node not available for selected hull size Orange - node currently locked Requires sv_cheats 1
ai_report_task_timings_on_limit
Server
Default: 0
ai_resume
Server
If NPC is stepping through tasks (see ai_step ) will resume normal processing.
Requires sv_cheats 1
ai_set_move_height_epsilon
Server
Set how high AI bumps up ground walkers when checking steps
ai_setenabled
Server
Like ai_disable but you manually specify the state (with a 0 or 1) instead of toggling it.
Requires sv_cheats 1
ai_show_connect
Server
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_connect_crawl
Server
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_connect_fly
Server
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_connect_jump
Server
Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_graph_connect
Server
Toggles graph connection display for the node that the player is looking at. Nodes that are connected to the selected node by the net graph will be drawn in red with magenta lines connecting to the selected node. Nodes that are not connected via the net graph from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1
ai_show_grid
Server
Draw a grid on the floor where looking.
Requires sv_cheats 1
ai_show_hints
Server
Displays all hints as small boxes
Blue - hint is available for use Red - hint is currently being used by an NPC Orange - hint not being used by timed out Grey - hint has been disabled Requires sv_cheats 1
ai_show_hull
Server
Displays the allowed hulls between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Arguments: -none- Requires sv_cheats 1
ai_show_node
Server
Highlight the specified node
Requires sv_cheats 1
Modified in v1.34.6.6
ai_show_visibility
Server
Toggles visibility display for the node that the player is looking at. Nodes that are visible from the selected node will be drawn in red with yellow lines connecting to the selected node. Nodes that are not visible from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1
ai_step
Server
NPCs will freeze after completing their current task. To complete the next task, use 'ai_step' again. To resume processing normally use 'ai_resume'
Requires sv_cheats 1

Listahan ng mga Punsyon

// Add commands from the list

Bakit Kailangan ang mga Punsyon ng Console sa CS:GO?

Ang mga punsyon ng console sa CS:GO ay nagbibigay kakayahan sa mga manlalaro na awtomatikong gumawa ng mga pagbabago o ibahin ang settings habang naglalaro. Ang kailangan mo lamang gawin ay busan ang console (pindutin ang ‘~’), imakinilya ang kinakailangan mo, at pindutin ang tipang ‘Enter’. Ang buong proseso? Tumatagal lamang nang kung gaano karaming oras ang kailangan mo para basahin ang pangungusap na ito.

Kahit na mayroong 3,057 punsyon ng CS:GO sa console, ang mga pinakaimportantent settings ay makikita pa rin sa pangunahing menu ng laro. Lahat ng pangunahing aspeto na kailangan para sa komportableng paglalaro — Bidyo, Audio, Laro, Tipaan/Mouse, Kontroler — lahat ay pwedeng mabago nang hindi ginagamit ang tipaan. Pero maaari mo pa ring gamitin ang iyong console para kopyahin ang buong listahan ng settings ng ibang manlalaro imbis na baguhin ang lahat nang paisa-isa.

Meron ring malaking listahan ng mga ponsyon, tulad ng paglagay ng mga bots at ng kanilang kontrol, paggamit ng walang-katapusang baluti, o tilapon ng mga granada, na importante sa pagsasanay. O, pwede mo ring gamitin ang mga ito sa pakikipaglaro kasama ang mga kaibigan mo kapag sawa ka na sa kompetisyon at gusto lang ng kakaibang labas sa mga karaniwang tuntunin ng laro.

Kung isasama ang lahat ng punsyon sa CS:GO console sa karaniwang menu, malaki ang kakaining espasyo niyo at hindi na magiging madaling gamitin para sa mga manlalaro, kaya hindi na iniwan ang ng mga gumagawa ng laro ang mga ito, imbis ay “itinago” na lang sa console. Ang mga magagaling na manlalaro ay kadalasang may alam na tinatayang isang daang punsyon mula sa kabuuang listahan, pero hindi ito ang paraan na ganap na mapakinabangan ang mga punsyon. Para mapadali ang paghahanap ng kinakailangan mo, nilikom namin ang lahat at ginrupo kaya makikita mo agad ang kailangan mo kapag pumili ka ng isa sa mga kategorya.

Anong mga Punsyon ang Hindi Maaaring Gamiting sa Pakikipagkumpitensya?

Sa rami ng mga punsyon para sa Counter-Strike console, ang kalakhan sa mga ito ay ginagamit bago pa mag-umpisa ang laro. Samaktuwid, isang beses lang sila kailangang gamitin at bihirang binabago, lalo na habang umuusad ang laro.

Gayunpaman, marami sa mga ito ang magagamit lang sa mga pagsasanay. Mauumpisahan ang paggamit nila sa pagtipa ng ‘sv_cheats 1’ sa console. Mula rito, mabubuksan na ang pagkakataon para sa mga ipinagbabawal sa mga kompetisyon. Ang paglipad ng isang karakter sa mapa, ang mala-diyos na kapangyarihan sa paglalaro, walang katapusang sandata, pinakamalapit na lugar sa muling pagkakatawang tao para subukan ang tyempo, pagtilapon ng granada, at iba pa ay makakatulong sa pagsasanay.

Ang isa pang grupo ng mga punsyon na hindi magagamit sa mga kumpetisyon ay may kinalaman sa pagbago ng mga bagay sa lokal na server ng laro. Dahil dito, hindi mo pwedeng baguhin ang oras kung saan walang maaaring gumalaw, ang tagal ng bawat paghaharap, dami ng manlalaro sa isang pangkat, o rami ng pera kapay naglalaro ng opisyal na Matchmaking.

Marami pa ring mga mga punsyon sa CS:GO na nakikita sa karaniwang menu ng laro (sa tabing itaas) ang magagamit kung kailan man gustuhin. Ibig sabihin, madali mong mababago ang mga detalye ng iyong crosshair,punto de vista, oryentasyon ng maliit na mapa, mga settings para sa boses at HUD, bind, mga bagong mensahe, at iba pa.

FAQ

Paano ko mauumpisahang gamitin ang mga punsyon ng console sa CS:GO?

Para maumpisahang gamitin ang console sa CS:GO, sundin ang patakaran na ito: Launch Game → Settings → Game → Enable Developer Console → Yes. Tapos, pindutin ang “~” sa tipaan para.

Paano ko ikakansela ang paggamit ng mga punsyon?

Sa madaling salita, kailangan mong tipain ang kabaligtaran ng punsyon. Sa iba, ang ibig sabihin nito ay ang paglagay ng kabaligtarang halaga, kadalasang ‘1’ para umpisahang gamitin at ‘0’ para itigil ang paggamit (Hal. sv_cheats 1 ang nagbibigay-daan sa mga “pandaya” na mga punsyon, at sv_cheats 0 naman para itigil ang paggamit nila). Sa iba, kailangan mong hanapin ang kabaligtaran na punsyon(hal. bot_add/bot_kick)

Ano ang mga pinakanagagamit na mga punsyon sa CS:GO?

Ang mga pinakanagagamit na punsyon ay may kinalaman sa pag-ayos ng lakas ng tunog, pagkasensitibo ng mouse, at mga binds, na pwedeng baguhin nang ilang beses sa bawat map.

Pwede ko bang pataasin ang kadalubhasaan ko sa isang kasanayan gamit ang mga punsyon sa CS:GO?

Ang mga punsyon sa console ay wala halos impluwensa sa kasanayan mismo pero makaktulong pa rin sa paglikha ng mas kaaya-ayang paglalaro, kaya pwedeng mas madali kang makakapatay ng mga kalaban.