qikert
🇰🇿

Alexey Golubev 24 tuổi

Hiện đang chơi trong Virtus.pro

Còn được biết đến là

QQQ

1.03
Xếp hạng
0.64
DPR
71.27
KAST
N/A
Tác động
72.61
ADR
0.64
KPR
Biểu ngữ

Hồ sơ của qikert

Thu nhập
$604 154
Số mạng giết mỗi vòng
0.64
Bắn trúng đầu
36%
Vòng đấu
22 642
Bản đồ
846
Trận đấu
412

Thống kê của qikert trung bình mỗi vòng đấu

Hỗ trợ nhanh
0.04
KAST
71.27
Hỗ trợ
0.16
ADR
72.61
Lần chết
0.64
Xếp hạng
1.03

Thống kê của qikert trong 10 trận gần nhất

Trận đấu K (HS) A (F) Lần chết KD Diff KAST ADR FK Diff
Tổng 49 (27) 20 (5) 53 -4 75.33% 67.93 -2
Anubis 22 (11) 4 (0) 17 5 82.8% 79.7 -1
Ancient 12 (6) 5 (2) 16 -4 63.2% 71.8 -1
Mirage 15 (10) 11 (3) 20 -5 80% 52.3 0
Tổng 24 (12) 13 (2) 33 -9 67.95% 59.2 2
Ancient 17 (10) 10 (1) 19 -2 75.9% 64.3 3
Vertigo 7 (2) 3 (1) 14 -7 60% 54.1 -1
Inferno N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 25 (17) 4 (0) 30 -5 68.75% 62.15 0
Anubis 16 (9) 1 (0) 13 3 87.5% 72.8 3
Vertigo 9 (8) 3 (0) 17 -8 50% 51.5 -3
Inferno N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 29 (13) 6 (1) 50 -21 54.15% 47.6 -5
Anubis 12 (6) 4 (0) 23 -11 61.1% 42.4 -3
Mirage 17 (7) 2 (1) 27 -10 47.2% 52.8 -2
Ancient N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 24 (12) 8 (0) 36 -12 60% 61.1 -5
Inferno 10 (4) 4 (0) 19 -9 52% 54.8 -4
Ancient 14 (8) 4 (0) 17 -3 68% 67.4 -1
Mirage N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 37 (20) 3 (1) 33 4 68.15% 73.2 8
Inferno 17 (11) 2 (1) 16 1 70.8% 78.6 6
Vertigo 20 (9) 1 (0) 17 3 65.5% 67.8 2
Ancient N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 32 (18) 10 (4) 18 14 86.05% 75.7 2
Overpass 12 (7) 5 (2) 8 4 89.5% 69.9 1
Inferno 20 (11) 5 (2) 10 10 82.6% 81.5 1
Ancient N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 45 (24) 12 (1) 49 -4 71.8% 61.23 0
Anubis 13 (6) 5 (0) 18 -5 73.3% 54.9 1
Inferno 8 (7) 2 (0) 18 -10 60% 43.3 -6
Mirage 24 (11) 5 (1) 13 11 82.1% 85.5 5
Tổng 27 (10) 10 (2) 39 -12 63.45% 50 -2
Ancient 10 (4) 4 (1) 19 -9 53.6% 39.9 -2
Vertigo 17 (6) 6 (1) 20 -3 73.3% 60.1 0
Mirage N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A
Tổng 45 (24) 11 (1) 41 4 68.2% 81.1 2
Inferno 11 (6) 7 (0) 18 -7 62.1% 60.6 -2
Anubis 34 (18) 4 (1) 23 11 74.3% 101.6 4
Nuke N/A (N/A) N/A (N/A) N/A N/A N/A N/A N/A

Trận đấu

Giải đấu

Hiện tại và sắp diễn ra
BetBoom Dacha 2023

BetBoom Dacha 2023

Th12 05 - Th12 10

Kết quả
ESL Challenger: Jönköping 2023

ESL Challenger: Jönköping 2023

Th11 24 - Th11 26

Thunderpick World Championship 2023

Thunderpick World Championship 2023

Th10 27 - Th11 05

Roobet Cup 2023

Roobet Cup 2023

Th10 25 - Th11 02

CCT East Europe: 3 CS2 2023

CCT East Europe: 3 CS2 2023

Th10 14 - Th10 27

ESL Pro League: Season 18 2023

ESL Pro League: Season 18 2023

Th08 30 - Th10 01