Profilerr

Статистики за игровия хардуер

Статистика за гейминг оборудването и настройките в играта на Топ 648 професионални CS2 играчи

Статистики за игровия хардуер

Статистики за настройки в играта

Разпространение на чувствителност

Популярност на играчите