Profilerr
Podešavanja

CS2 komande konzole

Sve komande konzole

sv_cheats 1
client
🔥

On sv_cheats 1

Off sv_cheats 0

impulse 101
client

Cash/Money.

_autosave
default

Autosave

_autosavedangerous
default

AutoSaveDangerous

_bugreporter_restart
default

Restarts bug reporter .dll

_record
default

Record a demo incrementally.

_resetgamestats
server

Erases current game stats and writes out a blank stats file

_restart
default

Shutdown and restart the engine.

achievement_debug
client

Default: 0
Turn on achievement debug msgs. Requires sv_cheats 1

achievement_disable
client

Default: 0
Turn off achievements. Requires sv_cheats 1

addip
default

Add an IP address to the ban list.

adsp_debug
default

Default: 0

adsp_reset_nodes
default
Agency
server

cs_agency

ai_clear_bad_links
server

Clears bits set on nav links indicating link is unusable

ai_debug_los
server

Default: 0
NPC Line-Of-Sight debug mode. If 1, solid entities that block NPC LOC will be highlighted with white bounding boxes. If 2, it'll show non-solid entities that would do it if they were solid. Requires sv_cheats 1

ai_debug_node_connect
server

Debug the attempted connection between two nodes

ai_debug_shoot_positions
client

Default: 0
Requires sv_cheats 1

ai_disable
server

Command for the "sv_cheats 1" mode. Bots will only perform idle actions.

ai_drawbattlelines
server

Default: 0
Requires sv_cheats 1

ai_drop_hint
server

Drop an ai_hint at the player's current eye position.
Requires sv_cheats 1

ai_dump_hints
server
ai_hull
server

Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: NPC name or classname, =NPC under crosshair Requires sv_cheats 1

ai_next_hull
server

Cycles through the various hull sizes. Currently selected hull size is written to the screen. Controls which connections are shown when ai_show_hull or ai_show_connect commands are used
Arguments: -none- Requires sv_cheats 1

ai_nodes
server

Toggles node display. First call displays the nodes for the given network as green objects. Second call displays the nodes and their IDs. Nodes are color coded as follows:
Green - ground node Cyan - air node Magenta - climb node Grey - node not available for selected hull size Orange - node currently locked Requires sv_cheats 1

ai_report_task_timings_on_limit
server

Default: 0

ai_resume
server

If NPC is stepping through tasks (see ai_step ) will resume normal processing.
Requires sv_cheats 1

ai_set_move_height_epsilon
server

Set how high AI bumps up ground walkers when checking steps

ai_setenabled
server

Like ai_disable but you manually specify the state (with a 0 or 1) instead of toggling it.
Requires sv_cheats 1

ai_show_connect
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_crawl
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_fly
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_connect_jump
server

Displays the allowed connections between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Red - connection disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_graph_connect
server

Toggles graph connection display for the node that the player is looking at. Nodes that are connected to the selected node by the net graph will be drawn in red with magenta lines connecting to the selected node. Nodes that are not connected via the net graph from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1

ai_show_grid
server

Draw a grid on the floor where looking.
Requires sv_cheats 1

ai_show_hints
server

Displays all hints as small boxes
Blue - hint is available for use Red - hint is currently being used by an NPC Orange - hint not being used by timed out Grey - hint has been disabled Requires sv_cheats 1

ai_show_hull
server

Displays the allowed hulls between each node for the currently selected hull type. Hulls are color code as follows:
Green - ground movement Blue - jumping movement Cyan - flying movement Yellow - crawling movement Magenta - climbing movement Arguments: -none- Requires sv_cheats 1

ai_show_node
server

Highlight the specified node
Requires sv_cheats 1
Modified in v1.34.6.6

ai_show_visibility
server

Toggles visibility display for the node that the player is looking at. Nodes that are visible from the selected node will be drawn in red with yellow lines connecting to the selected node. Nodes that are not visible from the selected node will be drawn in blue.
Requires sv_cheats 1

ai_step
server

NPCs will freeze after completing their current task. To complete the next task, use 'ai_step' again. To resume processing normally use 'ai_resume'
Requires sv_cheats 1

Commands List

// Add commands from the list

Zašto su komande konzole potrebne u CS2?

Komande konzole za CS2 omogućavaju igračima da momentalno aktiviraju promene ili podešavanja u igri. Sve što treba da otvorite konzolu (kliknite ’ ~’), ukucate onu koja vam treba, i pritisnete taster „Enter“. Ceo proces traje onoliko koliko je potrebno da pročitate ovu rečenicu.

Uprkos prisustvu 3,057 CS2 komandi dostupnih na konzoli, najvažnija podešavanja su dostupna u glavnom meniju igre. Svi osnovni aspekti za ugodno igranje – Video, Audio, Igra, Tastatura/Miš, Kontroler – sve se moze prilagoditi bez dodirivanja tastature. Ali i dalje možete koristiti konzolu da kopirate i nalepite nečija kompletna podešavanja pre nego da podešavate razne opcije jednu po jednu.

Postoji ogromna lista komandi, kao što su dodavanje botova i njihova kontrola, aktiviranje beskonačnog oružja ili putanja granata, koji su veoma važni za trening. Ili, možete ih koristiti za zabavu sa prijateljima kada se umorite od takmičenja i želite samo nešto divlje.

Uključivanje svih CS2 komandi u osnovni meni bi bilo veliko trošenje mesta i ne bi bilo uopšte prijatno za korišćenje, tako da su programeri ostavili ove opcije za konfiguraciju, i „sakrili“ ih u konzolu. Napredni igrači uglavnom znaju stotinu od svih CS2 lista komandi, ali oni samo zagrebu površinu. Da lako pronađete onu koja vam je potrebna, mi smo ih sve dodali i grupisali kako biste ih brzo pronašli po izabranoj kategoriji.

Koje komande ne mogu biti korišćene u takmičarskom modu?

Među velikim brojem Counter-Strike 2 konzolnih komandi, većina se koriste kao podešavanja pre igre. Drugim rečima, one su podešene jednom i retko zahtevaju promenu, posebno tokom meča.

Međutim, veliki deo se može koristiti samo tokom trening sesija. One se aktiviraju kucanjem ‘sv_cheats 1’ u konzoli, i otvara put zabranjenim stvarima u takmičarskim modovima. Lak let karaktera preko mape, božji mod, beskonačno oružje, najbliže vreme za testiranje, putanje granata, i ostale koje mogu omoći pri treningu.

Drugi set komandi koje se ne koriste za takmišarski mod odnosi se na podešavanje lokalnog servera sa igrom. Prema tome, ne možete promeniti freeze-time, vreme runde, veličinu tima, ili količinu novca pri igranju zvaničnog Matchmaking-a.

Ipak, sve CS2 komande dostupne u podrazumevanom meniju igre (ekran iznad) su dostupne sve vreme. Prema tome, lako možete promeniti crosshair detalje, tačku gledišta, orjentaciju radara, glas i HUD podešavanja, povezati nove poruke i mnogo toga.

Često Postavljana Pitanja

da aktivirate konzolu u CS2, pratite sledeće korake: Pokrenite igru → Podešavanja → Igra → Uključi programersku konzolu → Da. Onda, pritisnite „~“ dugme da je aktivirate.

Treba da ukucate suprotnu komandu. Za nekoga, to znači dodavanje suprotne vrednosti, koja je uglavnom „1“ za aktivaciju i „0“ za deaktivaciju ( na primer, sv_cheats 1 uključuje komande za varanje, a sv_cheats 0 ih isključuje). Za ostale, treba da pronađete suprotnu komandu (na primer, bot_add/bot_kick)

Najčešće korišćene komande vezane su za podešavanje vrednosti jačine zvuka u igri, osetljivost miša i za vezivanje, koje se mogu menjati i po nekoliko puta na jednoj mapi.

Konzolne komande skoro i da nemaju uticaj na veštine, ali mogu učiniti da proces igranja bude tečniji i da pruža više užitka, tako da možete lakše ubiti više neprijatelja.